top of page

ניהול ביטחון

כאמור, כחלק מהפעילות מספקת החברה במיקור חוץ, מנהל ביטחון (מנב"ט) בעל ניסיון בתחום אשר מרכז את הפעילות ומסתייע בעורף המקצועי ובעובדי החברה הנוספים אשר מבצעים עמו את הפעילות מעת לעת.

המנב"טים בחברה הינם יוצאי יחידות משטרה/ צה"ל ובעלי ניסיון רב גם בתחום החקירות, הבילוש  והמודיעין.

המנב"טים גויסו לאחר שעברו מערכת סינון קפדנית והדרכות והכשרות בתחומים הרלוונטיים.

החברה מייעדת שירותיה למפעלים, מרכזים לוגיסטיים, רשתות קמעונאיות, חברות וארגונים בכל הארץ. 

נושאים עיקריים בפעילות המנב"ט:

 • עריכת סקר סיכונים מקיף בשיתוף הגורמים המקצועיים בחברת קיי.בי.סק.

 • התווית מדיניות ניהול ביטחון הכוללת הגדרת איומים, דרכי פעולה וקביעת סדרי עדיפות.

 • כתיבה, הטמעה ואכיפה של נהלי ביטחון, אבטחה ומניעת אובדן.

 • מתן יעוץ ביטחוני והדרכות בנושא ביטחון, ייעוץ אבטחת מידע והעלאת המודעות בקרב העובדים בקשר לנושא הביטחון.

 • הרתעה, פיקוח, בקרות וביקורות.

 • מניעת פחת ואובדן, איתור והתראה על כשלי פחת ואבדן (סחורות, מוצרים וכספים) בכל תהליכי הארגון והמשך טיפול בהם.

 • גיוס מקורות מודיעין, איסוף מידע, מניעת עבירות וגילוי עבריינים מקרב עובדי הארגון ומחוצה לו.

 • אבטחת מידע.

 • מהימנות עובדים, בדיקות רקע, פיקוח על גיוס עובדים חדשים ועל עובדים של קבלנים חיצוניים.

 • טיפול בבעיות השוטפות, בהיבט הפלילי/שלילי ומתן מענה מידי ומקצועי לבעיות היום יומיות, בתחומו.

 • פעילות שוטפת מול גורמי הביטחון החיצוניים כגון: משטרת ישראל, ביטחון יישובי.

 • טיפול בכל הקשור לנותני שירותי אבטחה כגון: חברות האבטחה והשמירה, המוקדים והמערכות הטכנולוגיות הקיימות.

 • מציאת פתרונות טכנולוגיים ארוכי טווח לשדרוג מערך האבטחה, הפיקוח והבקרה. 

 • בנוסף, מנהל הביטחון ואפיון פעילותו משתנה מלקוח ללקוח ע"פ תחומי העניין והצרכים אשר נקבעים בשיתוף הנהלת הלקוח.

bottom of page