top of page

מהו פק"מ אבטחה

בעל מפעל או ארגון השוכר את שירותיה של חברת אבטחה, רוצה לדעת שהוא יכול לישון בלילה בשקט, כי יש מי שישמור על העסק שלו. בכדי שחברת האבטחה תוכל להגן על העסק שלך כראוי, יש להכין תכניות פעולה לכל מקרה ותקלה להם ניתן לצפות, להכשיר כוח אדם מיומן, ולגבש אסטרטגיית הגנה מפני כל איום אפשרי. חברת האבטחה K.B.Sec מצמידה לכל ארגון קב"ט או מנהל ביטחון,שתפקידם לדאוג למערך האבטחה של החברה, כולל הכנת פק"מ אבטחה המפרט נוהלי אבטחה לכל תרחיש אפשרי.

 

להיות מוכן ומאומן

 

בכדי שבזמן איום אמיתי צוות האבטחה וכן העובדים בחברה יפעלו בדרך הטובה ביותר למניעת נזק ופגיעה באדם רכוש או מידע, על כל אחד לדעת בדיוק מה עליו לעשות. פק"מ אבטחה מבהיר מה הפעולות שיש לנקוט עבור איום הייחוס, מה אמצעי המיגון הקיימים, ומה כל עובד, בעל תפקיד ואיש אבטחה אמורים לעשות. פק"מ אבטחה מגדיר את איום הייחוס של העסק בהתאם לאופי הארגון ולסיכונים הנובעים מתחום העיסוק, ובהתאם לאמצעים העומדים לרשות הצוות. בד בבד עם הכנת הפק"מ, ידאג הקב"ט לכך שכל מי שיש לו תפקיד בפעולות ההגנה והאבטחה ידע מה עליו לעשות, וזאת באמצעות הדרכות, אימונים, ועוד.

 

חומרים מסוכנים

 

מפעלים העובדים עם חומרים מסוכנים צריכים להקפיד שבעתים על פק"מ אבטחה העומד בכל דרישות הרשויות, ומאושר על ידי משטרת ישראל ומכבי האש. מנהל  הביטחון מטעם קיי.בי.סק יכין פק"מ אבטחה מקצועי על פי כל התקנות, בו מפורט סדר הפעולות עבור כל אירוע, כולל מי מנהל את האירוע, מיקומם של חומרים מסוכנים, וכן מיקומם של חומרים מנטרלים, נהלי פינוי, וכיוצא בזה.

 

אבטחה והגנה מלאה

 

חברת האבטחה K.B.Sec מספקת לחברות וארגונים שירותי אבטחה ארגונית מתקדמים, הכוללים מינוי אחראי בטיחות מטעמנו שהוכשר על ידינו לפעול כקצין בטיחות - קב"ט, או מנהל ביטחון - מנב"ט, בחברות ובארגונים השונים. קצין הבטיחות אחראי על כל נושא אבטחת החברה, הוא לומד את הסיכונים והפרצות הביטחוניות של הארגון, ובונה מערך אבטחה בהתאם לתנאים התפעוליים והתפקודיים של העסק. במסגרת תפקידו, מנהל הביטחון נמצא בקשר עם כוחות הביטחון, עם חברת האבטחה, ועם צוות העובדים והמאבטחים בשטח. בנוסף לכך, הוא מכשיר את צוות האבטחה כך שיהיה ערוך להתמודד עם כל אירוע, ומנסח פק"מ מקיף לאבטחת החברה.

 

מישהו שומר עליך

 

חברת קיי.בי.סק מספקת חבילת שירותי אבטחה מקיפה הכוללים אבטחה פיזית והצבת שומרים בכל שעות היממה, הפעלת מוקד זמין 24 שעות ביממה, בדיקת אמינות לעובדים, הגנה מפני איומי סייבר, ריגול עסקי ועוד. במסגרת שירותי האבטחה, מוקצה לכל עסק מנב"ט או קב"ט שהוכשר על ידי K.B.Sec  לאחר מיון קפדני. במסגרת תפקידו, כותב המנב"ט פק"מ אבטחה, המפרט את דרכי ההתגוננות, ואת הפעולות אותם יש לבצע בכל תרחיש אפשרי של אירוע בטיחותי. הכנת פק"מ מראש מאפשרת לכם להיות מוכנים להגיב במהירות בזמן אירוע. למענה על שאלות ולקביעת פגישה השאר פרטים באתר, או התקשר לטלפון 054-9111150 או 050-4766498.

bottom of page