top of page

ניהול חקירות

חברת K.B.SEC עובדת יחד עם צוותי החקירות הטובים והמקצועיים ביותר הקיימים כיום בשוק הפרטי בישראל! הצוותים עוסקים בכל תחומי החקירות ומתמחה בחקירת אירועים פליליים כגון: הונאות, התפרצויות, גניבות, חבלות ועוד.

החקירות מתבצעות באמצעות תשאול פרונטאלי, חקירות שטח, תצפיות ומעקבים לצורך איסוף מידע.

איסוף מודיעין על פי הצרכים ובתחומי העניין של לקוחות החברה, ביצוע הערכה וגיבושו של המידע עד להפיכתו לתיק חקירה גלוי.

התקנת אמצעי צילום והקלטה סמויים, הפעלת מקורות וביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים משולבות חקירה ועוד.

 

תחומי ההתעסקות של צוותי החקירה הם:

  • חקירות פליליות

  • חקירות מהימנות עובדים, בדיקות רקע וטוהר מידות של עובדים

  • איסוף מידע ומודיעין תחרותי ועסקי

  • חקירת עבירות מחשב ותקשורת

  • קניין רוחני

  • חקירות כלכליות

  • חקירות במגזר הערבי   

 

bottom of page