top of page

שירותים נלווים

סקרי סיכונים - רמה פיסית ורמת סייבר

מטרתם של סיקרי הסיכונים הינה, הצגת תמונת מצב עדכנית של כלל היבטי האבטחה בחברה מול האיומים הרלוונטיים לכל ארגון, בהמשך לאיתור הליקויים מספקת החברה כחלק בלתי נפרד מהסקר, דוח המלצות לכל ליקוי שאותר. סקר סיכונים משמש במרבית המקרים כבסיס לתכנית עבודה לטווח זמן מיידי עד שנתי בהתאם לאיומים, סדרי עדיפות ותקציבים קיימים. הסקר חולש על ההיבטי האבטחה הפיסיים, טכנולוגיים, אנושיים, אבטחת מידע, פחת ואבדן, המצאות וקיום נהלים רלוונטיים ועוד.

 

מבדקי חדירה - רמה פיסית ורמת סייבר

רמה פיסית:

• מתבצע ניסיון חדירה פיסי (בדר"כ בכיסוי) למתחמי הארגון במטרה לאסוף מודיעין, נגישות למידע רגיש, סחורות, רכוש וכספים.

רמת הסייבר:

מבדק חדירה חיצוני, קרי מבדק המדמה תוקף מחוץ לארגון אשר אינו מכיר את וארגון ועובדיו, מתבצעים ניסיונות חדירה לרשתות המחשבים ע"י ניסיונות הטעיית משתמשים ושימוש בטכנולוגיות שונות, מבדק זה חולש על אתרי האינטרנט, אפליקציות, מערכות אבטחת המידע וההפעלה השונות בארגון, רשת WiFi רכיבי תקשורת ועוד.

• מבדק חדירה פנימי, קרי בדיקת חדירות המדמה תוקף מקרב הארגון בעל הרשאות או ללא, אשר פועל להשיג הרשאות נוספות ומידע רגיש.

 

פוליגרף

מהימנות עובדים תעסוקתית (קבלת עובדים לעבודה, שינוי סטטוס, בדיקות תקופתיות).

• בדיקת פוליגרף לעובדים חקירתי בעבודה, עקב חשד או בשילוב חקירה קיימת.

• הפוליגרף מתבצע בשפות הבאות - עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית וצרפתית. 

 

בדיקות כנגד האזנה

האזנה לטלפונים סלולריים ורשתות מחשוב

• האזנה במשרדים וחללים

• האזנה ברכב

 

bottom of page