top of page

סקרי סיכונים לארגונים

סקרי סיכונים, כשמם כן הם, סוקרים וממפים את הסיכונים הפוטנציאליים לעסקים וחברות. מומלץ לערוך סקרי סיכונים הן לפני בניית מערך האבטחה של הארגון, והן לאחריו כבדיקה תקופתית. חברת קיי.בי.סק עורכת סקרי סיכונים פיזיים וכן סקרי סיכוני סייבר עבור לקוחותיה כתהליך מקדים לבניית מערך הגנה אופטימאלי, וכן כהליך תקופתי לבחינת יציבותו ויעילותו של מערך האבטחה וההגנה.

 

סקר סיכונים פיזי ווירטואלי

 

הסיכונים להם חשופים עסקים כיום הם פיזיים ווירטואליים, ולכן בכדי לבנות מערך אבטחה שלם יש להתייחס לסיכונים פיזיים, ולסיכוני סייבר כאחד. משום כך, נהוג לערוך סקר סיכונים פיסיים, וכן סקר סיכוני סייבר, וסקר סיכוני אבטחת מערכות מידע, שאת מסקנותיהם מעבדים לכדי המלצות והערכות, וביצוע שינויים נחוצים לשיפור המערכת. בכל הנוגע לאבטחת סייבר ואבטחת מידע, חברת קיי.בי.סק יצרה שיתוף פעולה עם חברת פורס מז'ור, העוסקת בתחום מזה כעשור, ובכל הנוגע לסיכונים פיזיים, מייסדי קיי.בי.סק, ניצב בדימוס אליק רון, ומר אמיר רטיג , מביאים עימם ניסיון מעשי רב משנות עבודתם במשטרה ובכוחות הביטחון. הודות לשיתוף הפעולה עם חברת פורס מז'ור, ולידע המקצועי הרב של צוות קיי.בי.סק, סקר סיכונים שנערך על ידי קיי.בי.סק הוא סקר סיכונים לדוגמה ולמופת.

 

סקר סיכונים מקדים וסקר סיכונים תקופתי

 

כאמור, מומלץ לבצע סקר סיכונים מקדים, ווכן סקרי סיכונים תקופתיים. סקר סיכונים מקדים מאפשר לבנות מערך אבטחה מותאם לצורכי הארגון, והוא מגדיר וממפה את הסיכונים והפרצות שעלולים לפגוע בעתידו של הארגון. לאחר עריכת הסקר ניתן לאמוד את האיומים, ולייצר פתרונות אבטחה מתאימים. אמנם מערך אבטחה שנבנה לאור סקרי סיכונים מקיפים ומקצועיים יהיה מן הסתם יעיל ואפקטיבי, יחד עם זאת המציאות משתנה ללא הרף, ולכן מומלץ לערוך סקרי סיכונים תקופתיים לרענון, שיפור ושדרוג מערך האבטחה.

 

שיתוף פעולה בין הפיסי לווירטואלי לבניית מערך אבטחה כולל

 

בכדי להעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר, יצרה חברת קיי.בי.סק שיתוף פעולה ייחודי עם חברת פורס מז'ור, המתמחה באבטחת סייבר. כך אנו יכולים להעניק לכם שירות מקיף ומלא. חברת קיי.בי.סק מבצעת סקר סיכונים פיזי וסקר סיכוני סייבר, אשר שניהם יחדיו מספקים תמונת מצב כוללת של הסיכונים ודרכי ההתמודדות עימם. לאחר ביצוע הסקר אנו מספקים ללקוח דוח המפרט כל ליקוי שנמצא, ודרכים לתקנו.

 

להיות מוגן

 

עבור חברות וארגונים, הקמת מערך אבטחה יעיל הוא אמצעי הכרחי לשמירה על יציבות ובטחון העסק, ולמניעת נזקים ותקלות. עריכת סקרי סיכונים מבטיחה יעילות של מערך האבטחה, והתאמתו לצרכי השעה. עלותם של מערך אבטחה וסקר סיכונים בטלה מול עלותו של טיפול באירוע של השתלטות על מחשבי החברה, גניבה, או ריגול עסקי שיאפשר למתחרים לפגוע ברווחיכם, ולכן אין מקום להתלבטויות בשאלה אם לבצע סקרי סיכונים או לא. לפרטים נוספים, לקביעת פגישה, ולהזמנתנו לעריכת סקר סיכונים מקיף עבור הארגון שלכם, השאירו פרטיכם באתר, או התקשרו לטלפון 054-9111150 , 050-4766498

bottom of page