top of page

סקרי סיכונים - רמה פיסית ורמת סייבר

רמה פיסית:

• מתבצע ניסיון חדירה פיסי למתחמי הארגון במטרה לאסוף מודיעין, נגישות למידע רגיש, סחורות, רכוש וכספים.

רמת הסייבר:

• מבדק חדירה חיצוני, קרי מבדק המדמה תוקף מחוץ לארגון אשר אינו מכיר את וארגון ועובדיו, מתבצעים ניסיונות חדירה לרשתות המחשבים ע"י ניסיונות הטעיית משתמשים ושימוש בטכנולוגיות שונות, מבדק זה חולש על אתרי האינטרנט, אפליקציות, מערכות אבטחת המידע וההפעלה השונות בארגון, רשת WiFi רכיבי תקשורת ועוד.

• מבדק חדירה פנימי, קרי מבדק המדמה תוקף מקרב הארגון בעל הרשאות או ללא, אשר פועל להשיג הרשאות נוספות ומידע רגיש.

 

bottom of page