top of page

פוליגרף

• מהימנות תעסוקתית (קבלה לעבודה, שינוי סטטוס, בדיקות תקופתיות).
 

• פוליגרף חקירתי, עקב חשד או בשילוב חקירה קיימת.
 

• הפוליגרף יכול להתקיים בשפות: עברית, ערבית, אנגלית....

 

bottom of page